Digitaal Inschrijven
 
Vanaf 1 juni 2019 zal de aansluitingsprocedure volledig digitaal verlopen. Het zal dus niet meer nodig zijn om het aansluitingsformulier met de post naar Volley Vlaanderen te sturen. Nieuwe leden kunnen zich bij Mortsel Volley Antwerpen inschrijven via
 
 
De handleidingsprocedure
 
Lees dit document met de stappen die je moet volgen. Doorloop Stap 1 tot Stap 3.  Wij nemen stap 4 voor onze rekening. 
 
Medische Controle
 
Daarnaast zal vanaf 1 juni 1991 de medische validatie volledig worden losgekoppeld van de
aansluiting. Het zal dus als nieuw lid van een club niet nodig zijn om je medisch te laten valideren als je wilt starten met volleyballen. Dit komt er na een advies van de medische commissie van Volley Vlaanderen.   
 
Wel zullen leden die zich aansluiten na 1 juni 2019 zich medisch moeten laten valideren in het jaar dat ze 14 en 18 worden. De leden zullen hiervoor een mail krijgen met meer info. Ze zullen op controle moeten gaan bij een erkende sportarts waar er onder meer een ECG zal worden genomen. De federatie volgt ook hier het advies van de medische commissie.
 
We hechten veel belang aan medisch verantwoord sporten. Met deze maatregel zijn we ervan
overtuigd dat iedereen met een gerust hart zijn favoriete sport kan beoefenen.
 
De club zal midden januari op de hoogte gebracht worden welke leden in dat jaar 14 en 18 jaar oud worden en op controle moeten. De erkende artsen hebben toegang tot VolleyAdmin2 zodat Volley Vlaanderen en de club kunnen zien welke leden medisch in orde zijn.