Beste nieuwe volleyballer

Welkom op de training van onze jongste volleyballers in onze club. Onze accenten zullen liggen op het ontwikkelen en verbeteren van motorische en fysieke eigenschappen en uiteraard op het aanleren van alle volleybaltechnieken.  Dit alles zal gebeuren in niveaugroepen in plaats van vaste leeftijdsgroepen. Het kan dus zijn dat de kinderen voor de verschillende technieken en oefeningen soms van groep zullen wisselen.

Via deze weg geven we graag al wat extra info met jullie mee.

Hoe gaan we te werk?

  • Ieder kind wordt verwacht aanwezig te zijn op onze trainingsmomenten. Deze momenten zullen doorgaan op woensdagnamiddag. Maandelijks kan elk kind inschrijven om deel te nemen aan 1 tegen 1 en 2 tegen 2 volley-tornooien in de regio.
  • Alle kinderen worden op woensdag steeds van 15u45 tot 17u15 verwacht in onze sporthal Den drab (drabstraat 47 in Mortsel), dit dus voor alle groepen! Tijdens schoolvakanties is er zoals voorheen geen vaste training, maar worden er regelmatig stagedagen georganiseerd.
  • Via uw opgegeven mailadres brengen we je op de hoogte van alle nodige informatie om te starten in onze club.
  • Indien uw zoon of dochter een training niet aanwezig kan zijn, gelieve dit even via SMS te verwittigen bij Agnes op het nummer 0486/10.18.39.
  • Er bestaat de mogelijkheid om samen in overleg met de trainers deel te nemen aan wedstrijden in het weekend. Dit kan voor de geboortejaren 2009 en ouder! Er is geen verplichting om elke wedstrijd aanwezig te zijn, maar een licentieaanvraag bij de Vlaamse volleybalbond is wel verplicht. De trainers zullen hiervoor enkele gegevens van uw zoon of dochter opvragen, of het staat u vrij één van de trainers even aan te spreken.

Wat is het prijskaartje?

Het lidgeld is leeftijdsgebonden en te betalen bij de definitieve inschrijving van uw dochter of zoon.  Voor geboortejaren 2008-2009 bedraagt het lidgeld 175,00 euro. Voor de geboortejaren 2010 en jonger bedraagt het lidgeld 150,00 euro.

Voor vragen of extra informatie, mail gerust naar agnes.jacobs@mortselvc.be

Sportieve groeten,

De trainers van Mortsel Volley Antwerpen