Beste leden,

Beste ouders,

 

In bijlage kan u de brief voor de lidgelden seizoen 2017-2018 terugvinden.

Het zal jullie misschien wel opvallen dat de lidgelden verhoogd zijn. De laatste verhoging van de lidgelden dateert van seizoen 2009-2010.

De kosten zijn sindsdien echter voortdurend gestegen. De zaalhuur is sinds 2009 verhoogd met 27%, de VVB kosten werden verhoogd, de vergoedingen voor scheidsrechters,…

Ook de sponsorinkomsten zijn te beperkt om ervoor te zorgen dat de lidgelden kunnen behouden blijven.

 Als club willen we voortdurend in jeugdwerking blijven investeren en daarom zijn we op zoek gegaan naar ervaren trainers. Ook ervaring heeft natuurlijk een prijskaartje.

Professioneel, jeugdgericht, kwaliteit, zijn nog maar enkele trefwoorden die voorkomen in de doelen waar KMVC naar streeft.

 Om deze doelen vorm te geven en te streven naar voortdurende verbetering wordt ingezet op het zoeken en behouden van ervaren, professionele trainers die samen met onze jeugd- en seniorenploegen op weg willen gaan naar spel en verbetering, naar teamgeest en overwinning.

Voor volgend seizoen hebben we weer een trainersteam waar we terecht fier op zijn. Sommigen zijn al gekend, anderen zijn nieuw.

 

Zo maken Michel Haesevoets, Geert Verreth, Alex Caremans, Christof Van Goethem, Tim Follaets, Gilles Rousseau en Bob Janssens,…. deel uit van het trainersteam.  Michel, Geert en Christof kregen hun opleiding bij MVC en kregen er training van de allerbeste trainers van België zoals Emile Rousseaux, Enrique Pisani, Jan De Brandt en Jef Mol.  Ze groeiden uit tot TOP–spelers en werden aangetrokken door grote clubs.  Alex, al jaren een vaste en onmisbare waarde in onze club, Tim en Gilles vonden ook de weg naar Mortsel nadat zij hun volleybal carrière gestart waren bij een andere club.

 Al deze trainers samen zorgen voor heel wat volleybaluren per ploeg. Naast de vergoeding van de trainers moet ook zaalhuur betaald worden, onkosten aan de VVB, wedstrijduitrusting,… Maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Zo krijgen seniorenploegen gemiddeld 6 uren per week training en wedstrijden.

Wanneer we dit zien op 34 weken volleybal, 4 uren training per week, 2 uren wedstrijd per week dan komen we aan 204 u volleybal per ploeg aan 1,23€/u.

Dit wordt vanaf volgend seizoen 1,35€/u na verhoging van het lidgeld.

We willen jullie dan ook nog eens benadrukken dat enkel onze trainers en scheidsrechters een vergoeding krijgen.

Vaste medewerkers, bestuursleden werken nog steeds onbezoldigd voor onze club.

We hopen dat de opstart van een nieuw sponsorteam ervoor kan zorgen dat er nieuwe inkomsten kunnen gevonden worden. Uiteraard hopen we ook op de medewerking van onze leden om in hun kennissenkring potentiele sponsors aan te spreken.

 

We hopen dat de verhoging van het lidgeld jullie er niet zal van weerhouden om te blijven volleyballen bij de grootste club van Mortsel!

Vergeet niet dat we een korting geven van 25€ bij betaling voor 15/06.

Sportieve groeten,

KMVC Bestuur