De missie/doelstelling van KMVC luidt als volgt:

Het zowel op competitief als recreatief niveau in team- of groepsverband aanbieden van de volleybalsport aan een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de omgeving, binnen een hechte verenigingsstructuur waar naast plezier in het beoefenen van sport, tevens een actief verenigingsleven centraal staat.

Dit hebben we vertaald in ons:

Jeugdbeleidsplan
Technische lijn
Jeugdcharter