Logo lang KMVC

1.     Organisatienota Vrijwilligers

Wij proberen zo goed mogelijk de communicatie tussen bestuur, trainers/coaches en leden te verzorgen via informatiebord in de sporthal, clubnieuws of mondelinge informatie.   Toch merken we soms niet alle informatie alle leden bereikt. Daarom geven we hieronder nog eens de webadressen mee waarop je alle informatie in verband met onze club of de verbonden waar we aangesloten. Informatie over competities, bekerwedstrijden of gewoon leuke weetjes kan je via al deze websites zeker vinden.

De meest voor de hand liggende informatie vindt je op de website van onze club: www.mortselvc.be

Voor de KBVBV en VVB ploegen (1e nationale heren, 1e divisie dames,2e divisie heren) is de website van de Vlaamse Volleybal Bond aangewezen. Hier kan je terecht voor bijkomende informatie met o.a de kalenders van competitie en beker, informatie van de ploegen, actuele klassementen, sporthallen, reglementeringen, arbitrage enzovoort... Hier kan je ook steeds het informatieblad “ VOLLEY INFO  “dat om de veertien dagen verschijnt downloaden en/of raadplegen: www.volleyvvb.be

De provinciale ploegen ( 1e provinciale dames, 2e provinciale heren en alle provinciale jeugdploegen) vinden op de website van het provinciaal comité van Antwerpen  de nodige informatie over kalenders; wijzigingen; bekercompetitie enz…Het informatieblad “ DYNAMISCH” over de provinciale materie  kunt ge via deze website ook downloaden/en/of raadplegen: www.volley-avf.be

Het gewest Antwerpen heeft voor de ploegen 3e gewest heren en 1e gewest dames een eigen website over alles wat het gewest Antwerpen aangaat. Het informatieblad “ INLICHTINGENBLAD Nr ..” kunt ge ook via deze website downloaden/en /of raadplegen: www.volley-bal.be

De leden van de vier ploegen die uitkomen in het SPORTA verbond kunnen de nodige informatie vinden op de website.  De “WEKELIJKSE MEDEDELINGEN “ kunt ge ook via deze website downloaden en/of raadplegen: www.sporta.be

2.     Organisatienota Vrijwilligers

2.  1.  Gegevens organisatie

 • Naam organisatie: KONINKLIJKE MORTSEL VOLLEYBAL CLUB
 • Juridisch statuut: Vereniging Zonder Winstoogmerk
 • Maatschappelijke zetel: Maxlaan 3, 2640 Mortsel
 • Telefoonnummer en eventueel emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Omschrijving sociale doelstelling: Beoefenen volleybal sport  

2.  2.  Verzekeringen

2.2.1 De organisatie heeft een verplichte verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: NATEUS verzekeringen
 • Verzekeringsmakelaar: VVB Vilvoorde / N.V. AVI GROUP Wetteren
 • Polisnummer : 570.500

2.2.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten:

Omschrijving gedekt risico: lichamelijke schade die geleden is door de vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op de weg van en naar de activiteiten tijdens nevenactiviteiten.

 • Naam verzekeringsmaatschappij: NATEUS verzekeringen
 • Verzekeringsmakelaar: N.V. Verbruggen  Liersesteeenweg 26, 2640 Mortsel
 • Polisnummer : 231 / 28047 Omschrijving gedekt risico: rechtsbijstand enkel voor bestuurders vzw
 • Naam verzekeringsmaatschappij: DAS NV
 • Verzekeringsmakelaar: N.V. Verbruggen  Liersesteeenweg 26, 2640 Mortsel
 • Polisnummer: A/1061348/00

2.  3.  Onkostenvergoedingen

De organisatie betaalt in principe geen onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. Uitzonderlijk en enkel na beslissing van de raad van bestuur kan een  forfaitaire onkosten-vergoeding  betaald  worden. Dit tot een jaarlijks bedrag van maximum 30,22 euro per dag  en 1208,72 euro per jaar.  ( bedragen voor het jaar 2010 - bedragen zijn niet gewijzigd in vergelijking met 2009) Belangrijke nota:   Deze maximum grenzen moeten per vrijwilliger per jaar en niet per vzw gerespecteerd worden.  Onze vzw  gaan ervan uit dat al onze vrijwilligers enkel bij onze vzw vergoedingen ontvangen. Indien er bij andere vzw’s vrijwilligersvergoedingen ontvangen zouden worden moet de vrijwilliger dat vrijwillig melden aan onze vzw. Tevens kunnen, vanaf juni 2009, verplaatsingonkosten vergoed worden. Dit volgens de geldende wettelijke voorschriften.  Voor verplaatsingen met de wagen geldt een maximum van 2000 km per jaar  en een maximum bedrag van 0.3178 euro/ km ( periode van 1 juli 2010 tot 30 juni2011)

2.  4.  Geheimhoudingsplicht

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek. Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank (om te zetten naar euro).

2.  5.  Aansprakelijkheid

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.

 

3.     Richtlijnen Trainers en Coaches

Na een training of match lijkt den Drab soms op een slachtveld : lege drinkflessen, ingevulde opstellingsbriefjes en openstaande ballenbakken.  Om een klein beetje orde te scheppen, hebben we enkele richtlijnen opgesteld die ervoor zouden moeten zorgen dat we als club enerzijds zorg dragen voor ons eigen materiaal en anderzijds respect tonen naar onze zaalwachters toe. Omdat onze trainers en coaches een voorbeeldfuncie hebben, richten we ons voornamelijk naar hen om hierop toe te zien – maar elke speler/speelster kan zeker zijn of haar steentje bijdragen.

3.  1. Bij trainingen

 • Nakijken of de ballenbak volledig is bij begin van de training.
 • Na het openmaken van de bak de sleutel onmiddellijk terugbrengen.
 • Na de training de ballenbak terug volledig en de juiste nummers in de juiste bak.
 • Na de training het gebruikte materiaal ( hoepels, matjes, kegels, scoreborden enz. ) terug op de juiste plaats plaatsen.
 • Afval en lege flessen in de juiste vuilnisbak gooien.  Flessen leeggieten in de lavabo. Indien vuilnisbak vol mag je de lege flessen op tafel zetten.
 • In geval van oefenwedstrijden op voorhand melden aan de zaalwachters en de cafetaria. (GSM Victor 0485 598788 )
 • Indien trainingen niet door kunnen gaan, 14 dagen op voorhand Victor verwittigen !  

3.  2.  Bij wedstrijden

 • Nazien en controleren of het wedstrijdblad correct is ingevuld.
 • Kijken of alles aanwezig is voor de wedstrijd zoals water, bordjes met nummers, scorebord, strafstoel en doekjes om te vegen tijdens wedstrijd.  Eventueel de terreinverantwoordelijke hierbij helpen.
 • De scheidsrechters, ook de jeugdscheidsrechter, betalen. Het geld is af te halen bij Kurt of Karina na het invullen van een ontvangstbewijs.
 • Na de wedstrijd alles opruimen zoals bij een training, vooral afval en lege flessen.  Ook de ballenbak weer vullen met de juiste ballen. Eventueel de reclameborden mee opbergen.
 • Indien de terreinverantwoordelijke het vraagt, met de ploeg de zaal mee opruimen.  D.w.z. ballenbak, scorebord, bakken met nummers, tafel van de markeerder en stoelen wegzetten.
 • De uitslag door sms’en naar Victor: 048 59 87 88 met vermelding van ploegen  vb:  jcr 3 – mavoc 1 of dp 2 – schelle 3. Ook op verplaatsing
 • De uitslag invullen op het info bord in de cafetaria.